A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN PHÚC THỌ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ngày 09 -11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội...
Ở nước ta, ngày 09-11-1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.
Chính vì vậy, ngày 09-11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01-01-2013). Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam
Việc Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước là vô cùng cần thiết.

Thực hiện Công văn số 1770/UBND-TP ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ về việc tổ chức hưởng ứng“Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2021.

Thực hiện Công văn số 550/PGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về việc tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Trường MNTT Phúc Thọ đã triển khai tổ chức hưởng ứng“Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2021:

1. Nhà trường tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của nhà trường bằng các hình thức đăng fanpace, webside, Zalo của nhà trường...; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật để làm theo, làm đúng pháp luật; tuyên truyền các dự thảo chính sách, quy định pháp luật của Trung Ương và Thành phố có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục. Trọng tâm tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống dịch bệnh;

Tiếp tục tuyên truyền Quy tắc ứng xử của CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh.

 2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

- Tổ chức họp Hội đồng nhà trường phổ biến nội dung tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, gắn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn.

- Đăng tin “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên trang web, zalo, fanpace của nhà trường.

- Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường bằng hình thức thông báo trên nhóm Zalo của nhà trường.

- Tuyên truyền và quán triệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện các Kế hoạch bảo đảm các điều kiện tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tam dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021.

Qua đợt phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã từng bước đưa công tác thượng tôn pháp luật đi vào nề nếp, có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Góp phần nhất định trong nhận thức về chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.

- Hình thành tri thức pháp luật và thói quen sống làm việc và học tập theo pháp luật của mọi thành viên trong nhà trường.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị.

- 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội” năm 2021.

- Nhà trường đảm bảo tốt các điều kiện an toàn, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường học sau thời gian tam dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

CV 1770_signed.pdf


Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 17
Tháng trước : 4.880